Wykonujemy usługi:

• Regulacja okien i drzwi
• Konserwacja okuć
• Naprawy wymiana okuć
• Doszczelnianie
• Montaż dodatkowych okuć np.; hamulec,klamki z kluczem
• Przeróbki okien i drzwi
• Montaż, wymiana szyb zespolonych wszystkie rodzaje
• Uszczelki do okien i drzwi PCV i ALU
• Montaż nawietrzników okiennych
• Montaż lub wymiana zawiasów, zamków i klamek okiennych lub drzwiowych,
• Montaż uchylności kilkustopniowej,
• Montaż uchylności w skrzydle
• Czyszczenie i konserwacja ogrodów zimowych
• Regulacja elementów ruchomych
• Usuwanie zanieczyszczeń z ram, skrzydeł i szyb okna
• Uzupełnianie ubytków
• Zabezpieczanie oraz konserwacja